EVOLUTIO - pomoc psychologiczna i pedagogiczna

Kontakt

Nazywam się Izabela Polak, jestem psychologiem społecznym, coachem, autoryzowanym trenerem, pedagogiem. W mojej pracy wykorzystuję wiedzę i doświadczenie zdobyte w tych wszystkich dziedzinach, ponieważ często problem, z jakim przychodzi do mnie klient, jest złożony i dotyka wiele sfer jego życia.
Evolutio - wszelki stopniowy rozwój, proces przeobrażeń, zmian…
Ta definicja zawarta w nazwie dała podstawę do działania, którego głównym celem jest rozwój klienta.
Oferuję konsultacje psychologiczne dla dzieci i młodzieży, które przeżywają zaburzenia emocjonalno - społeczne, doświadczają przemocy szkolnej lub czują się izolowane przez otoczenie. Prowadzę spotkania z rodzicami/ prawnymi opiekunami, którzy zadają sobie pytanie, jak najlepiej pomóc swojemu dziecku, gdy dotychczasowe metody wychowawcze nie przynoszą oczekiwanego rezultatu; pojawiają się obawy związane z prawidłowym rozwojem lub zaburzenia w relacji rodzic-dziecko czy dziecko-rodzeństwo.
Prowadzę Coaching, który jest procesem rozwoju, doskonalenia samoświadomości i kompetencji w wybranym obszarze życia, aby być szczęśliwym i spełnionym.

Przykładowe cele to:
- poprawa psychiczna i emocjonalna,
- poprawa finansowa,
- rozwój w obszarze relacji z innymi ludźmi,
- umiejętność oceny i rozwiązywania sytuacji konfliktowych itp.
A może szukasz czegoś innego… Grafologia czyli psychologiczna analiza pisma – dziedzina psychologii zajmująca się ustalaniem związków między grafizmem (charakterem pisma) a cechami osobowościowymi. Grafologia jako technika projekcyjna ma swoje naukowe podstawy w psychologii ekspresji i wyrazu. Grafolodzy badając pismo, biorą pod uwagę szereg czynników m.in. nacisk pisma (ręki?), wielkość, szerokość i pochylenie pisma, odległości między literami, wyrazami i wersami, sposób wiązania liter, linearność pisma, stosunek wielkościowy poszczególnych stref pisma, rytm i jakość formy pisma.

W pracy pedagogicznej, podczas spotkań z dzieckiem, wskazuję jego mocne strony i dążę do rozwoju jego potencjału: zainteresowań, uzdolnień i predyspozycji. Efektem mojej pracy jest zmiana postawy ucznia wobec trudności w uczeniu się, wzrost motywacji do nauki, opanowanie umiejętności poprawnego pisania i czytania. Celem mojej pracy z dzieckiem jest także wyeliminowanie błędów, niepowodzeń szkolnych oraz wzrost motywacji do uczenia się.
Drogi rodzicu! Wychodząc naprzeciw Twoim oczekiwaniom proponuję byś już dziś zainwestował w przyszłość swojego dziecka!
Metoda na Start - zajęcia edukacyjne dla dzieci w wieku 5-7 lat zostały stworzone z myślą o Was – rodzicach, którzy chcą dać coś więcej swojemu dziecku niż nauka w szkole; to praca nad wszechstronnym rozwojem, dzięki czemu dziecko od pierwszych dni nauki będzie nastawione na osiąganie sukcesu.
Trening “Metoda na Szkołę” ma na celu rozwijanie umiejętności czytania ze zrozumieniem oraz opanowanie zasad poprawnej pisowni dzięki weliminowaniu trudności ortograficznych. Jest przeznaczona dla uczniów w wieku 8-10 lat . Zajęcia prowadzone są w małych 3-5 osobowych grupach. Może być kontynuacją „Metody na start”.


Telefon 697-67-07-33
www.evolutio.com.pl
biuro@evolutio.com.pl

‌ Gdynia ›› http://uczsie24.pl/

  • www: Zobacz stronę

Data dodania: 01/08/2019

EVOLUTIO - pomoc  psychologiczna i pedagogiczna

Wyślij e-mail

Możesz wysłać pliki z tym rozszerzeniem: txt, jpg, jpeg, png, zip, pdf, doc Maksymalny rozmiar pliku: 2 MB