Praca na stanowisku MENTOR

Kontakt

Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o.o. - lider zachodniopomorskiego rynku usług consultingowych i jedna z dziesięciu największych firm zajmujących się pozyskiwaniem środków unijnych w Polsce poszukuje:
KANDYDATA NA STANOWISKO MENTOR
Obowiązki:
• Kompleksowa opieka nad grupą uczestników projektu „Bez granic 2.0 – międzynarodowe doświadczenie zawodowe kluczem do aktywizacji młodych osób” (www.bezgranic.zgd.com.pl),
• Opracowanie testów weryfikacyjnych sprawdzających motywację,
• Przygotowanie uczestników do wyjazdu na 2-miesięczy staż do Irlandii w wymiarze motywacyjnym i osobowościowym,
• Wsparcie psychologiczne, kompensacyjne, wychowawcze, dydaktyczne, socjoterapeutyczne itd. (mających na celu pozytywną zmianę postawy i zachowań Uczestników,
• Przeprowadzanie rozmów rekrutacyjnych i opracowywanie raportów z rozmów,
• Weryfikacja merytoryczna dokumentów zgłoszeniowych,
• Przeprowadzenie warsztatów integracyjnych dla grupy uczestników mających na celu integrację poszczególnych członków grupy ze sobą i z mentorem oraz przełamanie barier przed dalszą pracą,
• Przeprowadzanie indywidualnych spotkań, które mają na celu indywidualną pracę motywacyjną, terapeutyczną z Uczestnikami,
• Opracowanie IPD uwzględniającego indywidualne potrzeby i możliwości uczestnika,
• Wyjazd i opieka na pierwsze 14 dni razem z grupą do miejsca mobilności, w celu wsparcia w pierwszym okresie adaptacji w pracy i nowej kulturze,
• Współpraca z mentorem ponadnarodowym,
• Ciągły kontakt z Uczestnikami,
• Spotkania z grupą i uczestnikami po powrocie z mobilności.

Wymagania:
• Minimum 5-cio letnie doświadczenie w pracy terapeutycznej z osobami młodymi zagrożonymi wykluczeniem społecznym lub wykluczonymi społecznie,
• Znajomość języka angielskiego,
• Wykształcenie kierunkowe,

Prosimy o składanie ofert na poniższy adres mailowy:
bez_granic@zgd.com.pl

  • www: Zobacz stronę

Data dodania: 12/10/2018 Zmodyfikowane: 19/12/2018

Praca na stanowisku MENTOR

Wyślij e-mail

Możesz wysłać pliki z tym rozszerzeniem: txt, jpg, jpeg, png, zip, pdf, doc Maksymalny rozmiar pliku: 2 MB