Dla osób niepełnosprawnyc

Kontakt

Fundacja Integracja z siedzibą w Warszawie przy ulicy Dzielnej 1 zaprasza wszystkie osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym do udziału w aktualnie prowadzonych projektach.
W ramach projektów można BEZPŁATNIE skorzystać ze wsparcia w postaci:
- Pośrednictwa w znalezieniu pracy, doradztwa zawodowego
- Doradztwa w zakresie świadczeń socjalnych a także przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
- Poradnictwa prawnego
- Poradnictwa psychologicznego
Osoby, które mogą wziąć udział w projekcie to osoby:
- pełnoletnie
- posiadające ważne orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne
- bezrobotne lub będące w okresie wypowiedzenia
- zamieszkałe na terenie Warszawy
Osoby zainteresowane proszone są o kontakt pod numer 570 066 806 od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00 lub o przesłanie na adres warszawa@integracja.org aplikacji zawierającej klauzulę o treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w tym danych zawartych w mojej aplikacji oraz CV dla realizacji obecnie prowadzonych procesów rekrutacyjnych oraz projektów przez Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji oraz Fundację Integracja na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 i Ustawy o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000”


‌ Warszawa

Data dodania: 31/05/2019

Dla osób niepełnosprawnyc

Wyślij e-mail

Możesz wysłać pliki z tym rozszerzeniem: txt, jpg, jpeg, png, zip, pdf, doc Maksymalny rozmiar pliku: 2 MB